Visie 

Created with Sketch.

Het leveren van, vanuit de normen en waarden voortkomend uit de tenets vanTaeKwon-Do, gezamenlijke sport en les in zelfverdediging voor iedereen alsmede het leveren van een constructieve bijdrage aan maatschappelijke participatie;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Een aantal keren per jaar landelijke open TaeKwon-Do-trainingen te verzorgen waaraan iedereen aan kan deelnemen;
- Het ondersteunen van een talententeam bestaande uit personen die TaeKwon-Do graag op internationaal niveau willen beoefenen;
- Het aanbieden van opleidingen binnen de TaeKwon-Do sport zodat er kansen ontstaan voor TaeKwon-Do-beoefenaars;
- Het ondersteunen van personen met een handicap die graag de sport TaeKwon-Do willen beoefenen.

Ons team

Created with Sketch.

Namens mijn mede-bestuursleden en mijzelf verwelkom ik u graag op de pagina van de ITF Taekwondo Netherlands Team foundation . ITF T.N.T richt zich op groepen die de ITF Taekwon-Do oefenen of van plan zijn, zoals de oprichter van Taekwon-Do, wijlen generaal Choi Hong Hi, had ontwikkeld. Daarom zijn we ook aangesloten bij de ITF-wereldorganisatie van zijn zoon, grootmeester Choi, Jung Hwa, en daarom volgen we onze visie en doelen door een proactief beleid om de technieken en mentale ideeën na te streven zoals gebruikt door de ITF-wereldorganisatie.

Een van de doelen van ITF Taekwondo Netherlands Team dat we graag willen samen werken met de verschillende taekwondo groepen nationaal en internationaal. Dit zodat elke beoefenaar van deze inspirerende sporten levenswijze  zich blijft ontwikkelen op zowel mentaal als fysiek niveau, ongeacht zijn of haar leeftijd en afkomst.

Waarom kiezen voor itf.tnt 

Created with Sketch.

Wij zijn gestart door sporters voor sporters. Wij weten hoe het is om alles te geven om kampioen te willen worden, om het beste uit je zelf te halen en een stap verder willen gaan. 
Dit dat gaat niet altijd alleen soms heb je wat hulp nodig. Mentaal, fysiek, financieel maar ook de kennis en inzicht. Wij willen iedereen hier zoveel mogelijk mee ondersteunen. 
Sta jij ons bij, dan staan wij er voor jou!

School : TaeKwon-Do BEUK

Locatie: Den Haag


Hoofdleraar: Sabum Martin BEUK Van Straaten V degree

School : TaeKwon-Do BEUK

Locatie: Rijswijk 


Hoofdleraar: Sabum Martin BEUK van Straaten V degree 


Naam: Sabum Martin BEUK van Straaten
Functie: Voorzitter Taekwondo Netherlands Team 
Voorzitter Dangraden Commissie
Voorzitter wedstrijd selectie commissie
Graduatie: 5e dan
Email: [email protected]


Naam: boosabum Jennifer Kamphuis 
Functie: Secretariaat Taekwondo Netherlands Team
Voorzitter: Commissie scheidsrechter krops.
Graduatie: 3de dan
Email: [email protected]

Naam: René Kamphuis 

Functie: Penningmeester T.N.T

Lid: Commissie scheidsrechter korps.

Graduatie: 1ste kub


Email: [email protected]  

Contact gegevens 


Voorzitter: Martin Beuk van straaten
([email protected])
Secretariaat: Jennifer Kamphuis, (itf[email protected])
ledenadministratie: René Kamphuis  ([email protected]).
Bedrijfsadres I.T.F. T.N.T : Hallekensstraat 21, 2242VB  Wassennaar.
Rekening nummer:
KvK nummer: 76689190
Bezoek ons op Facebook, YouTube of Instagram